MARTINA SMUTNÁ IZOLYATSIA : KYJEV / KIEV (UKR) s podporou Českého centra v Kyjevě / with the support of Czech Center in Kiev

Martina Smutná studovala v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na Avu. Během studií absolvovala několik stáží napříč širokým spektrem výtvarných disciplín od sochařství, keramiky, až po konceptuální umění. Její dosavadní práce se pohybuje na pomezí malby a objektových instalací. Smutná rozvíjí možnosti propojení malířství a scénografie skrze vztah objektu k prostoru.  V několika projektech se zabývala různými formami manipulace a způsobů boje za úspěch často zasazených do dětského světa. Svou uměleckou a aktivistickou činností se snaží vystupovat proti konkurenci jako hlavnímu principu organizace umělecké práce i vzdělávání.  Zkoumá možnosti kolektivní tvorby ať už ve společných výstavách s Lucií Rosenfeldovou a Alžbětou Bačíkovou nebo jako členka Ateliéru bez Vedoucího,  tj. platformy, kriticky reflektující hierarchické vztahy ve vzdělávacích institucí


Účastnila se uměleckých rezidencí v Bukurešti a Kyjevě.

Ateliérem bez vedoucího uvedla koncept břichomluvectví na konferenci o formách vzdělávání na uměleckých univerzitách pořádaný  platformou TransArt  fungující při vídeňské Angewandte.  Je spoluzakladatelkou iniciativy Čtvrtá vlna.

Soldier
Soldier
Horse
Horse