KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy

 

umělec: Kasia Fudakowski

kurátor: Michal Novotný

výstavu podpořil Goethe Institute v Praze

 

Kasia Fudakowski se zajímá o podobnosti mezi strukturou vtipu a konstrukcí sochy. To, co nazýváme vtipem je přechodem od prvotního porozumění představované situace k porozumění jinému, které je často zcela opačné. V jádru vtipu je tedy nejasnost, protiklad, který se objevuje v momentu překvapení, které je ještě zesíleno vědomě špatným nasměrováním divákových očekávání.

(...) 

Jedním z původců tohoto napětí je poté prostor mezi vědomou mizérií a zkratkovitostí nebo volností materiálního provedení sochy a v tom jak zároveň precizně vystihuje to co dělá zobrazené tím, čím je. Podobně jako u vtipu i zde spočívá mistrovství v tom nalézt správnou rovnováhu, která udrží rozpor v maximální výši, aniž by výsledek kolaboval k nerozpoznatelnosti nebo naopak přílišné očividnosti. To, že někdy ve věcech vidíme, to co tam vůbec není, je způsobeno strukturami naší mysli, avšak netýká se jen antropomorfních tvarů jako jsou obličeje, ale i lidských pocitů. Empatie, která v nás vyvolává dojem vítání nebo nebo naopak skrývání se, sevření či otevření, tlaku a pohybu, připisované tomu, co vidíme, je opět v kontrastu s tím, čím sochy objektivně jsou. 

(...)

Rozpor se však může projevovat také v patrné absenci funkce, kterou předmětu připisujeme, nepatřičné zveličenosti určitého rysu a v nespočetně mnoha jiných momentech. Kasia Fudakowski nepracuje s textualizací výsledku, ale jeho emocionalizací a není tak závislá na jazykových figurách, ale asociacích. Ty jsou poté vybírány s důrazem na binární opozice dominance a submisivity ve vztahu k tomu, jak je označována žena a ženskost v pozicích oblosti, jemnosti, slabosti, závislosti, neprůraznosti, měkkosti, neforemnosti a dalších. 

(...)

Fudakowski pracuje s časovou následností a očekáváním, které jsou nutné pro moment překvapení a vyplynutí pointy. V pointě však dochází k současnému nahlédnutí obou částí a jejich rozporu zároveň. Obava ze selhání, která se zde objevuje ironicky jako určitý umělecko-komický postoj, je tak naprosto skutečná a kriticky zpřítomňuje rysy maskulinního systému individualizace, expanzivnosti a invaze.

 

BROŽURA K VÝSTAVĚ

 

 


Kasia Fudakowski, 'Are you eating well?', 2016
Kasia Fudakowski, 'Are you eating well?', 2016
Kasia Fudakowski, 'Bad ladders', 2016
Kasia Fudakowski, 'Bad ladders', 2016
Kasia Fudakowski, 'Raised in Surprised, Lowered in Disbelief', 2016
Kasia Fudakowski, 'Raised in Surprised, Lowered in Disbelief', 2016
Kasia Fudakowski, 'Good to go, or easy to leave?', 2016
Kasia Fudakowski, 'Good to go, or easy to leave?', 2016
 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik