MARTIN ZET: |

Všechny vystavené práce až na sérii videí jsou nové a byly připravena v reakci na prostory galerie. Jen videa vznikla mezi lety 1999-2000 a nebyla nikdy vystavena.

Martin Zet od počátku koncepčně pracoval s rozprostřením prací mezi spodní a horní patro. Již název výstavy - | - svislá čára - naznačuje vertikální pohyb, směřování k jakémusi spirituálnímu proudění.

O výstavě by se dalo hovořit jako spíše o expozici ve smyslu vystavení se a spíše jako o fungujícím a zažívajícím než vědomém a pociťujícím. Vnímání je zde materializovaným vzájemným setkáním mezi dvěma povrchy a vnitřky nebo lépe mezi vnitřkem skrze povrch vlastní dotýkající se povrchu jiného. Toto prolínání a proudění následně obsahuje určitý stupeň spirituality či snad dokonce mystiky, která je však pevně zakotvena ve formálním, materiálním a plastickém. Tíha, teplota, rezonance, vodivost a schopnost izolovat všechny zosobňují proudění a vyzařování energií. Zet také na výstavě pracuje s přepínáním mezi užíváním a vnímáním, nebo spíše mezi vplýváním do nevnímaného pozadí a vynořováním se z něj. Umělecký zážitek tak vzniká velmi materiálně ve fyzickém doteku architektury, díla a diváka - ve fyzickém proudění energií mezi těmito třemi póly, jaksi však skrytými za jejich jednotlivými vnějšky.

Michal Novotný

 

BROŽURA K VÝSTAVĚ


Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, představení, 2016
Martin Zet:|, představení, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016