MARTIN ZET: |

Všechny vystavené práce až na sérii videí jsou nové a byly připravena v reakci na prostory galerie. Jen videa vznikla mezi lety 1999-2000 a nebyla nikdy vystavena.

Martin Zet od počátku koncepčně pracoval s rozprostřením prací mezi spodní a horní patro. Již název výstavy - | - svislá čára - naznačuje vertikální pohyb, směřování k jakémusi spirituálnímu proudění.

O výstavě by se dalo hovořit jako spíše o expozici ve smyslu vystavení se a spíše jako o fungujícím a zažívajícím než vědomém a pociťujícím. Vnímání je zde materializovaným vzájemným setkáním mezi dvěma povrchy a vnitřky nebo lépe mezi vnitřkem skrze povrch vlastní dotýkající se povrchu jiného. Toto prolínání a proudění následně obsahuje určitý stupeň spirituality či snad dokonce mystiky, která je však pevně zakotvena ve formálním, materiálním a plastickém. Tíha, teplota, rezonance, vodivost a schopnost izolovat všechny zosobňují proudění a vyzařování energií. Zet také na výstavě pracuje s přepínáním mezi užíváním a vnímáním, nebo spíše mezi vplýváním do nevnímaného pozadí a vynořováním se z něj. Umělecký zážitek tak vzniká velmi materiálně ve fyzickém doteku architektury, díla a diváka - ve fyzickém proudění energií mezi těmito třemi póly, jaksi však skrytými za jejich jednotlivými vnějšky.

Michal Novotný

 

BROŽURA K VÝSTAVĚ


Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, představení, 2016
Martin Zet:|, představení, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
Martin Zet:|, instalace, 2016
 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik