ČTVRTINA PŘÍBĚHU, KTERÝ NIKDY NEVYPRÁVÍM

Umělci: Cristina David

 

Kurátor: Michal Novotný

 

Od 20/11/2013 do 29/12/2013

 

Svět je chaos, kterému je systém pouze vnucen. Chaos nelze bez systému, který jsme mu vnutili, vnímat, ale neměli bychom zapomenout, že každý systém je pouze systémem vnuceným a dočasným.

Věci jsou neurčité. Jedna je počítání. Mnohost je nepočítání. Nejsou žádné věci před aktem jejich měření a tento akt měření je právě tím, co produkuje vlastnosti věcí a hranice mezi věcmi.

Předpokládat, že lidská zkušenost je strukturována konceptuálně znamená dehistorizaci lidského druhu. Jazyk je poměrně nedávná akvizice. Předtím jsme strávili stovky tisíc let jakožto společenský druh, ovládající dělbu práce a sofistikovanou kamennou technologii. Chceme snad tvrdit, že lovci a sběrači žili v amorfním světě čekajícím na to až mu jazyk dá formu?

Odvrhnutí lingvistické zkušenosti podle které každá kultura žije ve vlastním světě vede ke koncepci sdílené lidské zkušenosti ve které variabilita nepochází z rozdílů v signifikaci, která je pojmem lingvistickým, ale z rozdílů v signifikanci, která je pojmem pragmatickým.

Kategorie opaku a protikladu je jednoduše přehlížena. Snění, představování, myšlení, říkání, psaní, zobrazování, dělání nebo hraní čehokoliv může být pojato především tak, že to, co je sněno, představováno, myšleno atd. je v nás přítomné jako paměť, fantasie, přání nebo zobrazení afektivního stavu, síly nebo objektu, na kterém nám záleží, nebo intra- či intersubjektivního vztahu, kterého se, jedním nebo druhým způsobem, účastníme. Negativní soud ve vztahu k této myšlence, objektu, nebo vztahu je vzhledem k tomuto základnímu faktu irelevantním a indikuje pouze to, že toto odvrácení a zřeknutí sami od sebe vyžadujeme.

Zvuky, slova a gramatické vzorce jazyka jsou materiálem který je akumulován a sedimentován historicky, a jen následně konsolidován jinými procesy, jako jsou standardizace dialektu, slovníky, gramatiky a pravidla výslovnosti.

Pro stromy nevidí les. Blahoslaveni budiž chudí duchem. Letošní léto zlomilo všechny teplotní rekordy. Mimo stupnici. Zpěvák/ interpret.

Štěstí-neštěstí, láska-manželství, panenka-kolébka-hraběnka, smrt.


 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik