Denisa Lehocká: 2018

Denisa Lehocká: 2018

kurátor: Michal Novotný

Denisa Lehocká připravila pro spodní prostory galerie FUTURA sochařskou instalaci nových, intuitivně procesuálních prací. Vytváření objemů mezi organickou a modelovanou formou tisícerým omotáváním kusů hadříků nití a jejich následným každodením namáčením do sádry, sešíváním, pokrýváním, prošíváním nebo pošíváním, vytváří kokonům podobné, vrstvené pahýly uchovávající teplo a pamět jako uzavřený deník emocí. Práce má cosi z ženské umělecké tradice tematizující společenskou tělesnost, tak jako určitý terapeutický, léčivý, až obvazový nádech, ale i jistou meditativní, rituální duchovnost rytmického neracionalizovaného gesta.