Lenka Vítková: Svah

29. 6 - 16. 9 2018

Vernisáž: 29. 6. 2018

Kurátor: Michal Novotný

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

 


Výstava Lenky Vítkové Svah je vyprávěním a cestou mezi jazykem a obrazem. Ačkoliv má série obrazů do určité míry formu sekvence a přilehlý text charakter dopisu z cesty, obě tato předurčení se v jejich vzájemném vztahu narušují odbočkami a zatáčkami k onomu druhému, k obraznosti jazyka a narativnosti obrazu, cíly cesty a zamýšlenému čtenáři textu. Vítková tak činí s typicky tichou veselostí, civilní, snad až zemitou skromností ve výrazu intimním a osobním, současně naplněném výraznou emotivní barevností.