Marius Konvoj: Jezdec Pozitivní Apokalypsy

10. 5. - 23. 6. 2019

Vernisáž: 10. 5. 2019

Kolektiv kurátorů: Jakub Adamec, Caroline Krzyszton, Michal Novotný, Marius Konvoj

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5Marius Konvoj ve Futuře otevírá aktivizující butik Jezdec Pozitivní Apokalypsy. Konvoj ti bude vyprávět příběh o tom, kdo jsi ty a co je společnost. Příběh o tom, že jsme prodaná generace. Marius Konvoj je němým hlasem přírody a lidu, tedy i této prodané generace. Má na mysli generace Y a Z. Ač si to v současnosti tato generace neuvědomuje, nechce připustit, nebo spíše stále zoufale hledá své místo ve společnosti, světě. V současnosti pomalu na veřejnost prosakují informace o tom, kde jsme, co jsme způsobili my a generace lidí před námi a že nemáme vlastně žádnou udržitelnou budoucnost. Že žijeme se vztahovými, osobními, společenskými, peněžními, ekologickými dluhy. Má generace to nemůže vidět, protože se narodila a žije ve vakuu jistot, o kterých nás starší generace stále přesvědčuje a podporuje tím naše nevědomí. Bude lépe. Marius Konvoj bere strast jako fakt, který musí, aniž by se zhroutil nebo rezignoval, přijmout. Uvědomil si, že jede na vlně pozitivní apokalypsy a začal projevovat skryté paradoxy života. Z hlubokého celoživotního zkoumání těchto životních paradoxů vyplynuly tři pilíře - mementa.
Prvním z nich je nutnost říci jasně starší generaci, že nebudeme platit jejich dluhy. Rok 1986 je memento environmentálního dluhu. Druhé je otevření svého nitra-ega soucitu skrze pochopení svého místa na Zemi a důsledků našeho konání. Rok 2012 je mementem neoega. Třetí je vytvoření ekonomiky nuly, která absorbuje všechny dluhy a všechen volný kapitál. Rok 2030 je mementem ekonomiky nuly.

„Nejvíce bych chtěl, aby lidé tento příběh pochopili a vcítili se do něj. Odnesli si kousek tohoto příběhu s sebou do svého vlastního života. Aby se i oni samotní stali jezdci Pozitivní Apokalypsy." Marius Konvoj je tak prostředník neoegoista, jenž spolupracuje s ostatními umělci. Ten, který tvoří, tedy je. Je utopistou, který věří v dobro.

Všechny vystavené kusy jsou na prodej.