When the time swirls, when it turns into a black hole

4.12. - 9.2. 2020

Vernisáž 3. 12. 2019, 18:00

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

Umělci: O.B.De Alessi, Michael Salerno, Thomas Moore, Dennis Cooper, Laura Gozlan, Radek Brousil, Darja Bajagić.

Kurátor: Maija Rudovska

Zdi pulzují
Neodbytné touhy cizinců
Těla začínají splývat*

Svědění, nepříjemný, cizí pocit ve tvém těle, když je neseno přes temný tunel změny, turbulence způsobené tímto pohybem, halucinační vidění, které nabýváš, nesnesitelný stav způsobující bolest a zoufalství smíšené se zářivou touhou.

Chtěla jsem zpřítomnit zkušenost dospívání, sny a noční můry, které člověk prožívá při přechodu z jednoho místa do druhého – tu neobratnost, podivnost a temnotu, které tuto cestu provází. Dospívání je obdobím rychlého vývoje: morální, společenské, fyzické, kognitivní a emocionální transformace. Představte si tělo – deformované tělo, půlku tělo, části těla, nepříjemné tělo, nádherné tělo, ošklivé tělo… dokážete to snést? Je zároveň děsivé i podmanivé ve své podivnosti a cizosti.

Stav mysli teenagera – jak se projevuje? Je groteskním obrazem reality? Je představivost na scestí nebo pouze zdivočela? Jedná se o jinou realitu? Chtěla jsem prozkoumat téma strachu a děsu v průběhu přechodu a změny, - jak se střídavě mění na stavy vyjádření, odporu a dokonce hojení. Jakou cestou jdou a jaké zanechávají stopy. Poetiku, humor a protivnost, které v sobě zahrnují. Mysl teenagera může být portrétem dekády nebo doby a poukazuje na moc transformační síly, která existuje bok po boku s chaotickou dynamikou charakteristickou pro dobu, ve které žijeme. Stejně tak může být prostorem a místem (vymyšleného) jazyka. Suterénní prostor galerie Futura nabízí tělo pro scénografii a dramaturgii na toto téma. Přítomnost těla jako něčeho skutečného (fyzického) a symbolického (psychologického) se odehrává v konverzaci s jazykem architektury a odhaluje se v různých gestech a podobách.

* Thomas Moore, When People Die, 2018, publikoval Kiddiepunk

 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
 Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Laura Gozlan, Juveniles, 2019
Dennis Cooper, Zac’s Haunted House, 2019
Dennis Cooper, Zac’s Haunted House, 2019
Michael Salerno, Archive, 2019
Michael Salerno, Archive, 2019
Michael Salerno, Archive, 2019
Michael Salerno, Archive, 2019
Michael Salerno, Untitled, photographs from the series Home, 2013
Michael Salerno, Untitled, photographs from the series Home, 2013
O.B. de Alessi, My Little Room, 2019
O.B. de Alessi, My Little Room, 2019
Michael Salerno, Untitled, photographs from the series Home, 2013
Michael Salerno, Untitled, photographs from the series Home, 2013
O.B. de Alessi, My Little Room, 2019
O.B. de Alessi, My Little Room, 2019
Darja Bajagić, Amazing girls. With wonderful personalities. There saints. Talk to them about life. Love. Politics, 2015
Darja Bajagić, Amazing girls. With wonderful personalities. There saints. Talk to them about life. Love. Politics, 2015
08G Radek Brousil.jpg
08G Radek Brousil.jpg
Darja Bajagić, Amazing girls. With wonderful personalities. There saints. Talk to them about life. Love. Politics, 2015
Darja Bajagić, Amazing girls. With wonderful personalities. There saints. Talk to them about life. Love. Politics, 2015
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019
Radek Brousil, The Imagery of Cry on Demand, 2019