IT’S TIME ALL THE TIME FOR RADICAL FRIENDSHIP

FUTURA: BLOK IV

3. 12. - 6. 12. 2020
Online diskuze v pátek 4. 12. v 18:00: https://fb.me/e/YsMcnRWE
 

S Apparatus 22, Enterprise Projects, fluent, ODD, The Institute for Endotic Research (TIER), projekt inicioval Swimming Pool.

 
Je čas celou dobu na radikální přátelství je projekt, který inicioval Swimming Pool v době lock-downu kvůli pandemii Covid-19, jehož cílem je umožnit vnímavé vzájemné vztahy mezi uměleckými organizacemi ve snaze, aby obavy, politiku a činy, ale především invenci, bylo možno sdílet napříč různými kontexty a ekosystémy.
Aktivní uvažování nad institucionální praxí jako invencí je pro program Swimming Pool klíčové, byl definován vztahem výstavního prostoru k prázdnému bazénu na terase: od doby založení se zdají být obě dvě krychle - jak černá, tak bílá vnitřně propojené, a byly to právě představy, žití a rozšiřování tohoto propojení, co umožnovalo Swimming Pool institucionalizovat se. Později toto propojení dalo vzniknout edukativním programům pro zakladatele a kurátory uměleckých organizací širokého spektra – projektových prostorů, kolektivů a iniciativ, mikro institucí - jejichž záměrem bylo rozšířit záběr uvažování nad institucionální praxí a kurátorství skrze instituci, a to hlavně pomocí zapojení zkušeností různých aktérů a kontextů. Výsledkem bylo vytvoření plodné půdy pro růst mnoha institucionálních přátelství.
Je čas celou dobu na radikální přátelství je tím pádem vedeno potřebou pokračovat v rozhovorech s našimi spřátelenými organizacemi - Apparatus 22, Enterprise Projects, fluent, ODD a The Institute for Endotic Research (TIER) - které by nám umožnili lepší porozumění okolnostem, ve kterých se nacházejí podobné organizace, a dál kultivovat půdu pro vzájemné sbližování. Volat po “radikálním přátelství” znamená požadovat velkou dávku pozornosti pro složitosti, touhy a zranitelnost obklopující každou z našich činností, a vyzvihnout toto povědomí do popředí při budování společných struktur. Pohání nás také víra, že takové setkávání by otevřelo cestu lepšímu chápání našeho rozpoložení a odpovědnosti, zatímco naše činy obohatí o vrstvy péče a
solidarity.
Nicméně, Je čas celou dobu na radikální přátelství není apelem jenom na ty, kteří jsou zahrnuti v jejím rámci. Věříme, že skrze tento projekt budeme schopni lépe identifikovat společenský a politický význam uměleckých institucí, které nejsou vázány na trh jako komerční galerie a ani nemají reprezentativní funkce jako muzea a velké instituce.
Vlastně, zatímco byl kulturní sektor celosvětově zasažen krizí spojenou s Covidem-19 a umělecké sektory byly nucené znovu a znovu úplně zastavit svůj provoz, byly to právě tyto umělecké organizace, které procházely různými cykly sebereflexe, politické práce a institucionálního plánování, což jim umožnilo bezprostředně se vyrovnávat se současnými transformacemi.
Další neodmyslitelnou součástí projektu a jeho trajektorií je proto jeho touha přitáhnout pozornost k otázce, jak vést institucionální praxi lépe. Mnoho uměleckých organizací po světě umožňuje, aby byly vzorce institucionální kritiky formovány na jedné straně okolo
decentralizace a zapojení se do politiky, a na druhé straně okolo kolaborativní praxe.
Jedině vytvořením prostoru pro individuální a kolektivní potřeby a specifika, různé druhy zranitelnosti a odpovědnosti, uděláme místo invenci a budeme svědky vzniku společenských textur s jejich vlastními rytmy, vyzněním a jazykem, spolu s novými zákony a státním aparátem.
 

Apparatus 22 je transdisciplinární umělecké sdružení založené v lednu současnými členy Erikou Olea, Mariou Farcas, Dragosem Olea spolu s Ioanou Nemes (1979 - 2011) v Bukurešti, Rumunsku. Od roku 2015 mezi Bukureští, Bruselem a Suprainfinitem (utopickým universem). Sebe sama vnímají jako spolek snílků, občanů mnoha sfér, výzkumníků, poetických aktivistů a (neúspěšných) futurologů se zájmem o zkoumání spletitých vztahů mezi ekonomii, politikou, genderovými studií, společenskými hnutími, náboženstvím a módou, s cílem pochopit současnou společnost. 

Od roku 2015 se hlavním tématem výzkumu a úvah v činnosti Apparatus 22 stalo SUPRAINFINIT universum, experiment s vytvořením světa, s cílem kriticky používat naději při nacházení správné cesty přítomností a budoucností. V jejich nesmírně rozmanitých pracích - instalacích, performancích, tvarech založených na textu, se reality mísí s fikcí a vyprávěním a všechno se to prolíná s kritickým přístupem těžícím znalosti a zkušenost z designu, literatury a ekonomie.


Enterprise Projects je aténsky projekt nezávislé kurátorky a spisovatelky Danai Giannoglou a umělce Vasilise Papageorgiou. Vznikl z potřeby vyjádřit a sdílet náš úhel pohledu ohledně současné umělecké tvorby, tento počin má za cíl experimentování a vzájemnou komunikaci: experimentování s kurátorským záměrem, uměleckou tvorbou, funkci sebe-organizace  a komunikaci s uměleckou scénou, aténským publikem i samotným místem, kde se projekt odehráva. Jako struktura funguje Enterprise  Projects nezávisle a pravidelně do září 2015 v athénském Ampelokipoi. 

 

fluent je para-institucí pro současné umění a výzkum, prezentující cykly nepřetržitých výstavních modulů, textů a živých akcí točících se kolem tematických os. Od roku 2016, kdy byl založen, poskytuje prostor ateliéru, výstavnímu programu a sérii seminářů, promítání, performancím a textům odvozeným z tematického rámce každého z cyklů. fluent se manifestuje v několika formách a místech, ve svých kancelářích v Santanderu i v zahraničí, organizuje specifické projekty a vzdálené akce, pečlivě rozvíjí experimentální postupy v úzké spolupráci s umělci, mysliteli, spisovateli, výzkumníky a místní komunitou. Jeho pracovní struktura, různé druhy logiky a cíle se odvíjejí od uvědomování si faktu, že funguje v rámci a za hranicemi izolovaného kontextu s obrazem turistické destinace. Z toho důvodu se záměrně vyhýbáme očekáváním konvenčního uměleckého prostoru a podporujeme jiné způsoby vytváření diskurzu a vztahování se jak k divákum, tak k umělcům. 

fluent nabádá k interdisciplinárnímu dialogu a pobízí ke spolupráci s dalšími prostory neziskových organizací, a stejně tak s národními i mezinárodními institucionálními a vzdělávacími systémy. fluent byl založen Alejandrem Alonsem Diazem, kurátorem, spisovatelem a výzkumníkem, jehož práce zkoumá metabolické strety mezi přírodními, sociálními a poetickými strukturami poznání. 


ODD byl založen v roce 2014 v Bukurešti, je postaven na rumunském způsobu zobrazování a snaží se reagovat na svět. Je místem teoretických diskuzi a společenských setkání všech druhů, vítá umělce, spisovatele, výzkumníky, filozofy, vědce, kteří podněcují k diskuzím, workshopům, knižním skupinám, publikacím, nebo se zapojují do dlouhodobých sérií: ODD TEORIE, ODD NOCI nebo TICHÉ ODD. jeho zakladatelka, Cristina Bogan, je výzkumnicí, která píše do několika publikací a editovala už několik knih o umění, teorii a designu. V současnosti v indickém Assamu společně s Mrigankem Madhukaillyou vyvíjí ateliér pro výzkum a design Forest Cybernetics. 

 

The Institute for Endotic Research (TIER) vznikl v roce 2015 jako fiktivní institut vnímaný jako obyvatelná skulptura. Jeho výzkum se odvíjí od pojmu endotický, termínu, který prvně zmínil Georges Perec jako opozitum exotického, a který by mohl dobře posloužit jako způsob k přehodnocení genealogií vytváření institucí. Zatím se mu podařilo propojit různé praxe, zejména architekturu, umění, meditaci a kurátorství, s cílem podpořit rozvoj mezidisciplinárního přístupu. Institut poskytuje základ pro experiment s formami institucionalizace zprostředkované formou setkávání se lidí, materiálů a přístrojů. Lorenzo Sandoval založil The Institute for Endotic Research (TIER) v roce 2015. Od roku 2018 je spoluřízen Benjaminem Buschem. V současné době pracuje institut na sérii výstav a publikací s názvem “Maintenance! Domestics as Institutional Becomings”.


Swimming Pool je neziskový prostor pro umělecké projekty a organizace v Sofii, založený v roce 2015. Soustředí se na umělecký a kurátorský výzkum, kolaborativní přístupy, vzdělávání v oblasti umění a politiky. Nachází se na střeše s prázdným bazénem vybudovaným v třicátých letech. Swimming pool organizuje výstavy, performance, promítání, akce a diskuze s cílem podpořit bulharské umění jak místně, tak v zahraničí, a zároveň otevírat lokální kontext mezinárodním umělcům, kurátorům a spolu s většími veřejnými institucemi, jak doma, tak v zahraničí, jako jsou Art in General /New York, David Dale Gallery / Glasgow, Společnost Jindřicha Chalupeckého/ Praha, E.M.M.A /Madrid, Galerie Alma Mater na Sofijské univerzitě a Národní knihovna v Sofii. V průběhu posledních let jsme začali experimentovat se strukturálnejšími přístupy, abychom začali čerpat z potenciálu, který skýtají neinstitucionalizované způsoby učení. Součástí byli výměnné pobyty a rezidence s mezinárodními uměleckými školami jako jsou Národní umělecká akademie/ Sofia, Kunsthochschule Mainz, Piet Zwart Institute / Rotterdam, “Master of Voice” v Sandbergském institutu / Amsterdam a Pure Fiction Class na Staedelschule / Frankfurt. Od roku 2018, organizuje Swimming Pool každoročnou kurátorskou školu, kde se setkáváme s lidmi praktikujícími umění, s cílem uvažovat o menších organizacích a aktivizovat je. Jedná se o nezávislé projektové prostory, spolky a dlouhodobé kurátorské projekty, Dalším dlouhodobým projektem, který prostor vede, je sofijská Art Map, nekomerční iniciativa k podpoře rozmanitosti a spolupráce na sofijské nezávislé umělecké scéně. Swimming pool byl založen kurátorkou, spisovatelkou a pedagožkou Viktoriou Dragonovou, která organizuje jeho umělecký program. 


Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Navine G. Khan Dossos, Pool Paintings Part I, 2020 (2018)
Apparatus 22 – Erratic Statistics, 2015 – ongoing
Apparatus 22 – Erratic Statistics, 2015 – ongoing
Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing
Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing
Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing
Apparatus 22 – ALL (to all the artists that worked in XXIst century), 2017 – ongoing
Enterprise Projects logo, 2020
Enterprise Projects logo, 2020
Cristina Bogdan, Campus, 2020.
Cristina Bogdan, Campus, 2020.
Enterprise Projects logo, 2020
Enterprise Projects logo, 2020
TIER / Lorenzo Sandoval,  Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 +
TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019
TIER / Lorenzo Sandoval,  Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 +
TIER / Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (Fábrica Colectiva), 2020 + "Movable Membrane", 2019
TIER /  Benjamin Busch, “Shields”, 2020
TIER / Benjamin Busch, “Shields”, 2020
TIER / Lorenzo Sandoval,
TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization"
TIER / Lorenzo Sandoval,
TIER / Lorenzo Sandoval, "Machines & Diagram for Self-Organization"
Enterprise Projects logos, 2020
Enterprise Projects logos, 2020
fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020
fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020
fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020
fluent, ‘‘Institutional healing”, 2020