Adam Christensen: The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.

 

FUTURA: BLOK IV

13. 11. - 31. 12. 2020
Centrum pro současné umění FUTURA
Kurátorka: Caroline Krzyszton