NEZVANÝ HOST

Umělci: Jan Brož


Curator: Michal Novotný

 

Od 12/12/2012 do 20/01/2013

 

Slovo realita není zabarveno negativně ani pozitivně. Realita je reálná, tedy taková, jaká je. Její opak fikce je naproti tomu klamem, zdáním a výmyslem. Realita je tedy skutečná a tak pravdivá, zatím co fikce neskutečná a tak lživá.

Pokud něco označímě jako realitu, znamená to, že jsme to my, kdo toto něco jako realitu označil. slovo realita vyžaduje mluv-čího. Mluvčí tuto realitu poté vždy nějak vnímá. Vnímá ji skrze svojí náladu, prostřednictvím svých smyslů a z daného kontextu mimo něj a uvnitř něj. Označení reality je soud, který si také vyžaduje určitou znalost. Znalost rozlišující realitu od fikce.

Realita sice může existovat nezávisle na mluvčím, nezávisle na svém označení za realitu, ale poté ji nelze jako realitu označit. Realita, která nebyla označena, je realita, která neexistuje, je tedy realitou fiktivní. 
Označená realita, je poté realita, která nemůže být skutečná, jelikož existuje pouze jako znak. Označená i nezávisle existující realita je tak realitou fiktivní.

Fikce, kterou nikdo za fikci neoznačil, je fikcí fiktivní, tedy fikcí. Pokud někdo něco označí jako fikci, znamená to, že to označil jako klam, jako výmysl, jako zdání. Fikce jako ne-skutečnost ale tedy nemůže být lživá, protože již lží je. Pokud říkám, že lžu, poté v obou případech mluvím pravdu. Fikce je tak vždy fikcí pravdivou.

Vnímání, které fikce irealita ze své podstaty vyžadují, je fiktivním vnímáním reality a reálným vnímáním fikce. Realita je tak vždy fiktivnější než jakákoliv fikce.

Realita je tedy také vždy fikcí a fikce realitou. To však neznamená, že by byly jedna za druhou zaměnitelné. Pokud by se stala fikce realitou, nebyla by již fikcí. Pokud by se stala realita fikcí, nebyla by již realitou.
Fikce je reálná a realita fiktivní.

Fikce jakožto nekonečné množství variací nekonečen fikcí v sobě fiktivní realitu obsahuje. realita je tak odvozena z fikce. 
Nikoliv fikce z reality. Fikce realitu určuje. realita však není reprezentací fikce ani realita není přítomna ve fikci. Stejně jako promluva, která ji vytváří, není fikce ani realita ideální a statická, ale probíhající v místě a čase.

Zatímco fikce chtěla být ve své pravdivosti realitou, realita se ve své lživosti stala fikcí. Neočekávanost a bohatost reality tak již může být vnímána jen jako fiktivní. Realita, je to, co vytvářejí mluvčí proti fikci, kterou vytvořili. Vše již předtím existovalo ve fikci a teprve nyní to bylo odvozeno do reality. Není tomu tak, že bychom pro množství fikce neviděli realitu, změna není kvantitativní, ale kvalitativní. mezi realitou a fikcí není odstup, který by nám umožnil, se ve fikci nebo v realitě vidět. svět se přizpůsobil obrazu svému.


 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik