Katie Holten, Jiří Thýn: Katie Holten / Jiří Thýn

11. 9. 2012 -  25. 11. 2012

Vernisáž: 11. 9. 2012

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

Umělci: Katie Holten, Jiří Thýn

Kurátor: Michal Novotný


Za posledních deset let vyvinula Katie Holten práci spojující vědu s uměním. Ve svých často efemerálních dílech o vztahu člověka a přírody využívá a reinterpretuje poznatky vědy stejně jako vlastní subjektivní zkušenost s určitým místem. Věnuje se tvorbě prací, které nám pomáhají uvědovat si „místo“, a zároveň
reflektují zranitelnost, která je skryta v našem každodenním životě. Na úplném počátku její tvorby však stojí zvídavost týkající se jak přírodních, tak člověkem vytvořených životních systému. Její práce se do jisté míry dotýká ekologie a ochrany přírody, není však didaktická ani dogmatická. Přestože její instalace vyvolávají dojem vědecké kategorizace, v důsledku staví spíše na pocitech. Její práce je neustálým výzkum spletitých vzahů mezi člověkem a světem přírody.
Jiří Thýn zkoumá a testuje hranice média fotografie a hranice mezi fotografovaným a viděným. Zajímá jej rovnoměrně proces a podmínky vzniku i jeho samotný výsledek. Jiří Thýn fotografický obraz staví, neobohacuje skutečnost pouhou volbou úhlu pohledu, ale cíleně vytváří novou realitu. Ve své výstavě ve FUTUŘE pracuje s fotografií bez vztahu ke konkrétnímu místu a času, bez sdělení a postoje, s fotografií abstraktní. Podstatná je tak pro něj práce s médiem a smysl daného gesta. Přesto je však pro něj konečným cílem snaha zachytit a zprostředkovat pravdivý obraz současné reality. Právě odstup od narativity je reakcí na současný svět, který je neustále se měnícími sděleními a postoji zahlcen. 

Katie Holten se narodila v roce 1976 v Irsku. Studovala na National College of Art and Design v Dublinu a na Hochschule der Kunst v Berlíně. Pět let po absolutoriu National College of Art and Design v Dublinu byla vybrána, aby reprezentovala Irsko na 50. bienále v Benátkách, které se konalo v roce 2003. Holten připravila řadu sólových výstav v muzeích a galeriích jako New Orleans Museum of Art (2012), Dublin City Gallery The Hugh Lane, Dublin (2010), The Bronx Museum, New York (2009), Villa Merkel, Esslingen (2008), Nevada Museum of Art, Reno (2008) a Contemporary Art Museum St. Louis (2007). V roce 2007 vyznačila 100 stromů podél Grand Concourse v Bronxu v New Yorku, což je téměř čtyři a půl míle dlouhá
trasa. Na každém stromě byl uveden nápis s telefonním číslem a kódem, umožňujícím poslech krátké nahrávky lidí, kteří mluví o Bronxu, svých životech a své práci.
Jiří Thýn se narodil v roce 1977 a absolvoval atelier fotografie (u Pavla Stechy) na pražské VŠUP (2006). Rok strávil na pražské AVU (v atelieru V.Skrepla a J.Kovandy - 2003) a na universitě UIAH v Helsinkách (2003). Je členem umělecké skupiny Ládví, která od roku 2005 pracuje se sociálně angažovanými intervencemi
do veřejného prostoru. Má za sebou tvůrčí pobyty v Bernu (2007), Mexiku (2009) a New Yorku (2011). Účastnil se sólových výstav v galerii Josefa Sudka (2006), v Atriu v Moravské galerii v Brně (2010), v galerii Hlavního města Prahy na Staroměstské radnici (2010), galerii G99 v Domě umění Brno (2011) či v Domě umění v Českých Budějovicích (2011). Je letošním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.


pohled do instalace
pohled do instalace
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Instalace ,závěs, voda, černá barva, 2012
My Louisiana Love Režie, koprodukce a spolupráce na scénáři: Sharon Linezo Hong
My Louisiana Love Režie, koprodukce a spolupráce na scénáři: Sharon Linezo Hong
Video 66'
Katie Holten / Procházky, 2010 - 2012
Katie Holten / Procházky, 2010 - 2012
sesbírané předměty 205 x 93 cm