CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY: Kurátorka: Borbála Szalai

15/01/2014 09/02/2014

Vernisáž: 15/01/2014

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Umělci: Apparatus 22 , lőrinc Borsos, János Fodor, Jaroslav Kyša,  Péter Szalay, Karol Radziszewski

Kurátorka: Borbála Szalai

 

V našem současném společenském diskurzu není otázkou pouze to, kdo vidí císaře nahého nebo kdo se odváží to říct nahlas, ale otázkou jsou právě spíše mnohé vrstvy a mechanismy samotné této fikce a jejich težko postihnutelný dopad na každodenní realitu. Tedy samo hledání císařových nových šatů utkaných z vyjádření, klišé, společenských konvencí a strachu. Výstava uvažuje o módě jako o jakési symbolické vrstvě, čímž chce poskytnout nový pohled na společenské otázky a politiku stejně jako jejich kritiku. V Andersenově příběhu podvodní krejčí zhotovující císařovy nové šaty ztělesňují osobitý kritický postoj. Práce zde vystavené jsou spojeny s tímto neviditelným, přesto dokonale odhalujícím postojem a hledají odpověď na otázky: Jak může být historicko-politické podvědomí odhaleno kusem oblečení? Které módní prvky a nebo doplňky jsou spojeny s mocí? Které etické nebo morální obsahy jsou spojeny se světem módy? Existují nějaké současné módní trendy v protestování a aktivismu? Jak se historie nebo národní symbol projevuje jako fetiš? A co je tou neuchopitelnou mocí a vlivem císařových nových šatů?

Karol Radziszewski / Marios dik, 2008 - 2011
Karol Radziszewski / Marios dik, 2008 - 2011
Lornic Borsos / Nový textil císaře (světla kolekce), 2013
Lornic Borsos / Nový textil císaře (světla kolekce), 2013
Sklo, kov – 150 x 200 x 2 cm
Jaroslav Kyša / Čistič oken, 2009
Jaroslav Kyša / Čistič oken, 2009
Video, 1’05’’
Apparatus 22 / Vzory aury (15° synaesthesia), 2011-2013
Apparatus 22 / Vzory aury (15° synaesthesia), 2011-2013
Instalace se zvukovou nahrávkou ve smyčce, 20'