PANIC ROOM: Kurátor: Rostislav Koryčánek

9/07/2014 03/08/2014

Vernisáž: 9/07/2014 

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Kurátor: Rostislav Koryčánek

 


Motto:


„Architektura dnes vytváří spíše instrumenty než monumenty: cení se její schopnost proměny, schopnost vstřebat programové změny i logiku náhody. Ignasi da

Solà-Morales říká, že je třeba, učinit z architektury zvláštní událost, specifickou pro každý případ a místo.“
(Jana Tichá/Ignasi da Solà-Morales)

Výstavní projekt Panic Room je v řadě třetí autorskou realizací trojice Al-Ali, Dub, Moravec, vztahující se k problematice současného architektonického vývoje měst a suburbánních krajin. V prostorách Karlín Studios rozvíjejí možnosti využití modulárního systému stavebních jednotek, které představují v krajní poloze technokraticky nastaveného řádu. Vytváří scénu započaté stavby, jejíž výsledná podoba je závislá na společenských požadavcích spojených s kvalitou architektury jako takové.

Projekt vznikl ve spolupráci a za podpory společnosti BEST, a.s. a VZV GROUP, s.r.o.