Kamila Ženatá: Event Horizon

5. 5. 2015 - 19. 7. 2015

Vernisáž: 5. 5. 2015

Kurátorka: Caroline Krzyston

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

DOPROVODN'Ý PROGRAM 

- 3. června 18 hod: komentovaná prohlídka. Výstavou provedou její autorka a kurátorka.

- 16. června od 19.30 v Karlin Studios scénické čtení hry Lenky Lagronové Horizont událostí (první dějství), které uvede Divadlo Letí v režii Martiny Schlegelové (počet míst omezen, rezervace nutná). 

Více informací a vstupenky na www.divadlo-leti.cz

 

V září 2014 sestavila Kamila Ženatá ve svém ateliéru experimentální skupinu osmi žen, které v průběhu několika měsíců podstoupily sebepoznávací proces, během něhož popisovaly své dětství, mapovaly a znovuprožívaly systémy, v nichž byly vychovány, sdílely své příběhy, imaginovaly, vyprávěly sny a malovaly. Využily pobídku k procesu, který odkrývá intimní, skrytá, nevědomá, a tím významná území lidské psychiky. Výsledkem spolupráce je záznam proměny, autentické svědectví, které vyšlo z uzavřeného, „chráněného“ území do veřejného prostoru. První část projektu se odehrává ve sklepě v Karlin Studios. Horizont událostí bude pokračovat druhou částí v brněnském Domě umění v roce 2016.

 

Velké poděkování těm, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou na katalog a projekt prostřednictvím HitHit (www.hithit.cz), Dianě Ešnerové a Jaroslavě Dvořákové.

 

Spolupořadatel:

občanské sdružení Schrödingerova kočka

 

Partneři projektu:

Nelly a Vladimír Dvořáčkovi, Praha

Pavel Klán, Praha

Jiří Kulda, Institut Laue-Langevin, Grenoble 

Hynek Sechovský, Praha