Michal Pustějovsky: QUBID, 2015

Popsat Pustějovského tvorbu jako konceptuální je více méně zjednodušující. V Pustějovského pozornosti stojí zájem o odkrývání a znázorňování elementárních stavebních prvků časoprostorového univerza, zájem o „spodní vrstvy“ založení fyzikálního světa. S odkazem na nejnovější výstupy kvantové teorie interpretuje Pustějovský virtuální svět pravděpodobností (popsatelný v digitálním kódu) skrze prostorové a analogově strukturované instalace a mechanismy s pomocí ryze minimalistického tvarosloví. Jeho práce – založené na open source technologiích a vlastnoručně vyráběných mechanismech, často hraničící s vývojovým designem – spočívají ve vytváření komplexních estetických situací, které svou povahou (opakování, cykličnost, redukce jevů) připomínají metodologii vědeckého experimentu.

V instalaci s názvem Qubit, 2015 představuje autor v prostoru podzemí Karlin Studios výstavu zabývající se fragmenty vyprázdněného interiéru. Za pomoci vlastnoručně vyrobených projekčních zařízení mapuje prostor podzemí pomocí kresby na skleněnou desku, která funguje coby projekční matrice. Kombinací klasického média kresby se sofistikovaným přístupem softwarového ovládání vytváří netradiční světelnou instalaci, která ukazuje (našim očím jinak skryté) zákonitosti podzemního mikrosvěta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Qubit