Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc

Umělci: Daniela Baráčková, Tereza Severová

Kurátorka: Tereza Jindrová

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

Katastrofický scénář. Kulisy, které by pravděpodobně mohly tvořit pozadí filmu, se dostávají do popředí. Divák čte nový příběh od konce na začátek. Limity prostoru se zdají být naplněny, přesto se do jeho právě probíhající historie ještě něco vejde.

 

Sekvence 26

 

EXT. DVŮR PŘED DÍLNOU – DEN-POZDNÍ ODPOLEDNE

Nízké industriální budovy rámují obraz vpravo i vlevo, mezi nimi je pískem a štěrkem pokrytý dvůr. Hledíme do otevřené, rovné příměstské krajiny s nízkým plevelovitým porostem. Slunce vpravo prosvítá ostře mezi mraky.

Přibližující se ZÁBĚR NA dveře, PROSTŘIH do skuliny, pohled do interiéru.

 

INT. DÍLNA

Pohled pozvolna klouže prostorem dílny zleva doprava rozlehlou halou členěnou dřevěnými trámy držícími střechu.

NOVÝ ZÁBĚR do prostoru dílny vedený tentokrát zprava. Záběr směřuje k betonové podlaze. V prachu na zemi se rýsuje železný poklop.

STŘIH

INT. KRYT

Tmavá, asi metr široká místnost s nízkým stropem, u zadní stěny osvětlená červenou žárovkou. Sedící se opírají o stěnu a koleny se skoro dotýkají těch, kdo sedí naproti.


Hlas z rádia

… Podle stávajícího odhadu odborníků dosáhne situace vrcholu
okolo šesté hodiny večerní. Pro celý sektor V6 platí zákaz vycházení.
Doporučujeme všem ze sektoru V7, aby…

 

DETAILNĚJŠÍ POHLED na sedící nalevo.

MUŽ 1

(vyčítavě k MUŽI 2)

Co ty sochy? Ty je tam opravdu jenom takhle necháš?!

 

 

ZÁBĚR na MUŽE 2. Větší DETAIL postavy.

MUŽ 2

Chtěl jsem ti to říct za jinejch okolností, ale já už s tim končim.

 

Bližší ZÁBĚR na MUŽE 1. Vztyčí se tak prudce, až se udeří hlavou o strop.

MUŽ 1

(ječí)

Ozývá se bouchání. Pohledy všech se otočí směrem k poklopu. Shora je jakoby zdálky slyšet volání: „...slyšíte mě, pusťte mě dovnitř...“. ŽENA a MUŽ 2 si vymění pohledy.

MUŽ 1

No to snad ne! On přišel až sem? Doufám, že ho sem nehodláte pustit?!

 

ZÁBĚR na ŽENU A MUŽE 2 naproti.

ŽENA

(k MUŽI 2)

Za chvíli je to tady…

 

DETAIL na obličej MUŽE 2. Mračí se a dívá se na ŽENU.

STŘIH

DETAIL na poklop, jak se s vrzáním otevírá. Škvírou zasvítí paprsek světla a prudký závan větru vžene dovnitř hustý oblak písku a prachu.

STŘIH


Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc
Daniela Baráčková, Tereza Severová: Plná místnost a šedesát dva kilo navíc