THEATRUM MUNDI - KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE

Kurátorky projektu: Darina Alster a Jana Orlová

Performeři: Markéta Garai, Tomáš Graběc, skupina In saček Veritas, Markéta Ježová a Tereza Froncová, Filip Kartousek a David Helán, Lenka Klodová, František Kowolowski, Petr Lysáček, Filip Fidla Martínek, Mary Meixnerová, Michaela Mildorforvá a Barbora Šimonová, Kača Olivová, Puškin/Talacko, Johana Střížková, Filip Turek a Elis Unique. 

Tanečníci: Tereza Jindráková se svými studenty a Helena Machová

+ dobrovolníci

Multimediální instalace - experiment s fenoménem kolektivní performance, který zachycuje vnitřní prostor člověka a metaforicky také světa v návaznosti na Jana Amose Komenského. Skupina lidí jako živý organismus, kde probíhají různé protichůdné procesy zároveň, vznik i zánik, konec i začátek agonie. 
Srdcem celé situace je přenosná divadelní točna jako symbol pomíjivosti a cykličnosti. Celou situaci budou snímat kamery mobilů umístěných na tělech performerů nebo dobrovolníků. Jednotlivé prvky skupinové performance budou zároveň prezentovány jako videoinstalace v průběhu akce, a to díky speciálně vyvinuté aplikaci, jejímž autorem je Michal Kindernay.
Kurátorky projektu Darina Alster a Jana Orlová jsou performerky. Spojuje je zájem o metafyzické aspekty každodenní zkušenosti a hledání hranic mezi „starým“ a novým. Obě působí též jako kurátorky. 

Projekt vznikl v rámci cyklu « Konec Ágonie » pořádaném Karlin Studios.

Točnu laskavě zapůjčilo divadlo Aqualung: http://www.divadloaqualung.cz/. Děkujeme!


THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE
THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE
THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE
THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE
THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE
THEATRUM MUNDI
KOLEKTIVNÍ PERFORMANCE