Viktoria Lomasko: Jiné Rusko

JINÉ RUSKO
Ruské výtvarné umění lpělo odjakživa na figurativním způsobu zobrazování, ať už se jednalo o realistickou či konceptuální tvorbu. Navazovalo tím mimo jiné na bohaté dědictví ruské literatury. Ona tradice přežívá dodnes, přesunulo se však její těžiště zájmu. Nyní se obrací k nepokojné každodennosti současného Ruska. 
Umělkyně Viktoria Lomasko je absolventkou oboru grafického umění a knižní grafiky na Moskevské státní polygrafické univerzitě. Její tvorba se skládá především z grafických reportáží, s nimiž navazuje na ruskou tradici reportážní kresby, která byla uplatňována během obléhání Leningradu, v gulazích a v rámci armády. Ve svých reportážních sériích se Lomasko zaměřuje na současnou ruskou společnost, zejména na mechanismy fungování nejrůznějších komunit a skupin v zemi, jakými jsou ruští ortodoxní věřící, LGBT aktivisté, nezletilé prostitutky, pracovní migranti nebo pracovníci zemědělských družstev.
Současná výstava v Karlin Studios představuje výběr Viktoriiny grafické tvorby pro vznikající knihu ''Other Russias''. Publikace je sborníkem sociálních grafických reportáži, které vznikaly za posledních deset let. Reportáže jako kostky mozaiky vytvářející portrét neoficiálního Ruska. 
Tři kapitoly z knihy – Angry, Forbidden, Invisible – jsou určitým vodítkem i pro výstavu. Série “Kronika odporu“ a “Řidiči náklaďáků“ tvoří dokumentaci mnohotisícových opozičních demonstrací z roku 2012 a občanských protestů “neviditelných“ lidí. Na to navazuje „Bok po boku: homosexuálové a homofobové“ – série o současné situaci LGBT komunity – oficiálně zakázané v Rusku.
Poslední kapitolou je série “Černé portréty” a reportáž “Otroci moskevského obchodu s potravinami” zachycující příběhy “obyčejných“ lidí v dramatických situacích.
Každý ze znázorněných momentů představuje příběh různorodých postav, je protestem jednotlivců, zatímco politika hraje jen druhotnou roli. Podstatný je boj za vlastní právo vyjadřovat se - být svobodným člověkem.
Způsob prezentace grafické tvorby je v mnohém eklektický - chopí se různých technik, míchá dohromady originály s tisky, nesnaží se zachovat žádný řád. Obsah má určit formu – snaží se divákovi přiblížit aktivistické procesy, které vznikají spontánně a nezávislé na sobě. Stejně tak navazuje na tradici vystavování v Rusku, tj. na tzv. ubohé výstavy, které jsou protipólem komerčních výstav pro vybrané publikum. Snahou je vést dialog mezi postavami na obrazech a lidmi, kteří nejsou lhostejní.

překladatel výstavy : Thomas Campbell 
kurátor : Sofia Tocar


Viktoria Lomasko: Jiné Rusko
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko