Adam Ulbert: Thalassa I. / subliminal intruder

Výstava potrvá do: 10. 9. 2017 
Otevřeno stř-ned 14-20:30

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8CZ/

"Toto jsou nejstarší vzpomínky na Zemi, časové kódy nesené v každém chromozomu a genu. Každý krok, který jsme provedli v naší evoluci, je milníkem zapsaným organickými vzpomínkami - od enzymů, které kontrolují cyklus oxidu uhličitého, k organizaci pažní nervové pleteně a nervových cest pyramidových buněk středního mozku - každý je záznamem tisíce rozhodnutí přijatých tváří v tvář náhlé fyzikálně-chemické krizi.
Stejně jako psychoanalýza rekonstruuje původní traumatickou situaci, aby uvolnila potlačený materiál, tak jsme nyní ponořováni zpět do archeo-psychické minulosti, odkrývajíc stará tabu a hnací síly, které byly po věky spící. Krátké rozpětí jednoho individuálního života je zavádějící. Každý z nás je stejně starý jako celé biologické království a naše krevní oběhy jsou přítoky obrovského moře celé jeho paměti. Děložní odysea rostoucího plodu shrnuje celou evoluční minulost a jeho centrální nervová soustava je kódovaná časová stupnice, každé spojení neuronů a každá úroveň míšního systému značí symbolickou zastávku, jednotku neuronového času."*

Adam Ulbert vystudoval filmovou teorii, kulturní antropologii a umění v Budapešti a Amsterdamu. Je součastným rezidentem na Rijksakademii v Amsterdamu. Jeho pokračující sérii Thalassa sleduje jistou psycho-evoluční logiku. Tato první část série (subliminal intruder) je volně založená na třech referencích: knize *The Drowned World od J.G. Ballarda, rané psychoanalytické teorii Sandora Ferencziho Thalassa: Teorie genitality a symbiotickém vztahu mezi třídou (mořských živočichů) jehličkovitých a sumýšů. Sestavená díla vytváří platformu pro vzájemně plodný dialog mezi zdánlivě odlišnými oblastmi. Po specifické linii myšlenek se umělec snaží poukázat na formální a existenciální podobnosti mezi objekty, entitami a myšlenkami. V této semi-fiktivní sféře jsou přirozená a kulturní vnitřní a vnější těla ve vzájemně měnící se komunikaci, vytvářející jakýsi původní mýtus.

Alien Fish, 2017
Alien Fish, 2017
Sea Cucumber, 2017
Sea Cucumber, 2017
Iguana I., 2017
Iguana I., 2017
Iguana II., 2017
Iguana II., 2017