David Vojtuš: X3

28. 4. - 3. 6. 2018
Vernisáž: 27.4, 19:00
Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

---

David Vojtuš v Karlín Studios naváže na své poslední projekty, kde pracoval s PVC pytli naplněnými tekutinou. Od minimalistických site specific intervencí se ale tentokrát jeho pozornost přesune k čirému povrchu těchto plastových objektů, který se promění na linorytovou matrici. Vojtuš opakovaně rozvíjí téma dekonstrukce svých získaných uměleckých dovedností. Je to proces, ve kterém jsou konzervativní kontury grafických technik neustále rozmývány, což jim znovu umožňuje stát se umělecky subverzivními.

Od roku 2014 se David Vojtuš věnuje médiu tuše, která ho však nezajímá ve své tradiční kresebné podobě, je pro něj spíše nástrojem experimentálního výtvarného myšlení. V jeho tvorbě tak dochází ke kombinacím tuše s netradičními podklady, jako jsou hliníkové desky, LDPE a PVC fólie, zipové sáčky, polykarbonátové desky, nebo sádra. Formální a konceptuální zkoumání tuše jej přivádí k novým podobám existence kresby, objevující se jednou jako plocha vymezená balancováním mezi kontrolou a nahodilostí, jindy jako transparentního podkladu zbavený bod podmíněný monotónní rituálností a pohybem, či jako objekt, jehož rolí je parazitovat na cizí vizualitě a generovat konceptuální prostor.


---
Special thanks to / Poděkování za poskytnutí sponzorského daru: 
PORTAFLEX, http://www.portaflex.cz