Max Lysáček - Cannibalistic Party: Easter egg

31. 8 - 23. 9. 2018

Vernisáž: 30. 8, 18:00

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

 

"Kanibalisté něco chystají.
To, díky čemu se dostali tam, kde jsou nyní,
má za následek,
jejich extrémní úspěšnost při lákání dalších a dalších stoupenců. Tisíce kanibalů každý den!

Rozumíš, kam tím směřujeme? Zeptali se mě…

Odvětil jsem: No,
možná tuším…
Ale nemohli byste být konkrétnější?

Naše zdroje hlásí,
že usilovně pracují na nové úrovni jakéhosi globálního vlivu. Bližší informace a indicie nás vedou až k domněnce,
že směřují k budování oficiálního politického hnutí, které jak se zdá,
bude značně podpořeno infrastrukturou distribuce lidského masa.

To by mělo za následek exponenciální nárůst kanibalů do takové míry, že se počtem vyrovnají globální koalici.

Co by se dělo potom, si můžeš domyslet,
dokončil svůj stručný monolog jeden z GANGu.

Odpověděl jsem, že radši ne, díky…"