András Cséfalvay: A Case of Pluto

20. 10. - 25. 11. 2018 

Vernisáž: 19. 10, 18:00

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

from: András Cséfalvay
to: IAU Public, IAU General Secretary

-------------------------------------------------------------------------------

Drahý Generální tajemníku, Mezinárodní astronomické unie,

Jsem si vědom, že mnohem kvalifikovanější hlasy protestovaly a možná Vám bylo adresování mnoho srdceryvných dopisů, poháněných sentimentem, vlastenectvím anebo jednoduše pocitem ztráty. Píši Vám svým vlastním jménem, vizuální umělec a neodborník, a nezpochybňoval bych žádný specifický detail vědecké klasifikace, pouze věřím, že reprezentuji lid a rád bych tak protlačil hlas nás, ne-profesionálů.

Věřím, že je příležitost a široký kanál k promlouvání k veřejnosti o něčem velice podstatném o vědě, vědecké metodě a důležitosti vědeckých poznatků a užitečnosti jejich způsobů produkce znalostí v akci, jelikož se sama koriguje, opravuje a naslouchá potřebám širých vrstev, a je svobodnou doménou mimo zájem jednotlivce anebo skupiny.

Není náhodou, že se na astronomickou komunitu obracím právě s tímto exemplárním případem, jelikož astronomie často byla otevřenou náručí, předvojem velkých změn a rozbíjela paradigmata.

Můj hlavní zájem je tento. Žijeme ve době, kdy jsou fakta zpochybňována, vědeckému výzkumu se nedůvěřuje, a vědecká metoda sama je používána coby zbraň. I když propojování dílků zapadajících důkazů je nádherný nástroj, neměl by mít pouze vysvětlující potenciál, ale též integrující potenciál získaných informací, který odliší kvalitní vědu od ledabyle rozvěšených vláken pravd konspiračních teorií.

Lidé mají velmi často mylné předpoklady o tom, co věda je a jak funguje. Věda naštěstí nikdy otevřeně netvrdí, že odkrývá pravdu o tom, jak věci opravdu jsou, což by předpokládalo totální přístup lidské mysli k realitě. Ale někdy může být považována za elitní snahu mluvící o transparentních faktech, s konstrukcemi prosvítajících v trhlinách, jež vyvolávají podezření u laiků. Ale žádný vědec nemůže věřit této čistotě, je to pouze obraz pro veřejnost. Tak jaktože všichni neví, že vědecká taxonomie, ta takzvaná fakta, jsou zkonstruované, dohodnuté pravdy, jež nám podávají nejlepší možný způsob k uchopení této prchavé reality, a že když se věda dělá poctivě, tak slouží obecnému blahu?

Věřím, že případ Pluta je možná moment, kde by se vědecká komunita mohla zastavit, udělat krok zpět, odstranit zábrany a podat vysvětlení. Nerozporuji důležitost odbornosti, ale věřím, že objekty vědeckého zájmu jsou součástí našeho společného dědictví. Pluto jako planeta je součástí kultury, a uznáním, že definice IAU má hlavně situační užití pro některé astronomy, ale může mít jiné užití a významy, by mohlo být gestem pro nás laiky abychom se cítili přijati. Aby transformovalo elitní snahu v planetární komunitu ze které se může zrodit nová důvěra. Potřebujeme důvěru široké komunity v transformovanou vědu budoucnosti, jestli nějaká vůbec má být.

Jako umělec mám omezené možnosti, ale vytvořil jsem virtuální konferenční sál a požádal osobnosti (astronomy, filosofy), aby vyslovili svůj názor jestli Pluto má být planetou a jaké jsou k tomu okolnosti.

Od astronomů jsem se naučil, že velikost Pluta je relativní k jeho okolí, jinými slovy, že jeho gravitační nedominance jej činí nepříliš významným členem těles Kuiperova pásu.

Též jsem se dozvěděl, že zatímco pro naše aktuální znalosti sluneční soustavy je výhodné nadále využívat současnou definici planet, protože separuje její populaci na přehledné skupiny, leč tato definice potencionálně nemusí být univerzální a méně užitečná pro jiné planetární systémy. A systém s velkým počtem trpasličích planet obíhajících hvězdu by pak nebyl nazván planetárním systémem.

Od planetárních geologů jsem se poznal, že jiný způsob definování planety je skrz její zakulacení, což v definici zahrnuje všechny kulaté světy, včetně kulatých měsíců planet. Satelit, trpasličí anebo plynný by se staly přídavnými jmény, podkategorií kolektivního zastřešujícího termínu: planeta.

A přičemž samozřejmě pojmenování planety je jednoduchá a k ničemu nezavazující konvence, je nepříjemné vidět poškozený obraz Pluta, Hadese, Pána podsvětí a strážce mrtvých, rotačně vázaného na převozníka Charona, jak je degradován nebo dokonce zabit.

Je též jednoduché možné definovat Pluto kulturně, stejně jako se potkáváme za setmění ikdyž se jenom Země odklání se od Slunce. Moje prosba k IAU by byla, any přiznala možnosti více užití slova Planeta a aby ANULOVALA tuto definici a umožnila rozličným oblastem najít své vlastní lokální a situační definice.

A pro běžnou veřejnou definici si myslím, že Pluto by mělo ZŮSTAT PLANETOU, s trpasličí planetou jako podkategorií kategorie planety.

Jestli by zrušení tohoto rozsudku z roku 2006 bylo dosaženo, vytvořila by se příležitost k vysvětlení toho, k čemu je vědecká terminologie užitečná a že není diktovaná ani imanentně získaná. A planetární komunita může řešit problémy nadcházejícího století, s vědci a laiky jako spojenci.

K Vašemu zvážení.
Děkuji Vám
Váš
András Cséfalvay


the Galactic Ambassador
the Galactic Ambassador
András Cséfalvay-A Case of Pluto
András Cséfalvay-A Case of Pluto
András Cséfalvay-A Case of Pluto
András Cséfalvay-A Case of Pluto
András Cséfalvay-A Case of Pluto
András Cséfalvay-A Case of Pluto
ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-3151-Pano.jpg
ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-ANDRÁS CSÉFALVAY-A CASE OF PLUTO-3151-Pano.jpg