Slavs and Tatars, Janek Simon: Continous Conversation

19/06/2012 - 08/07/2012

Vernisáž: 19/06/2012

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

Nepřetržité rozhovory je variabilní soubor otevřených a decentralizovaných výstavních struktur odehrávajících se v rozdílných lokalitách (Polsko, Uruguay, Kyrgysztán atd.) ve formě pokračujícího dialogu. Cílem projektu je vytvořit vzájemné vztahy s publikem prostřednictvím performativního procesu identifikace/analýzy ideologických, ekonomických a politických rozměrů nedávných historií a geografií.

 

Janek Simon a kolektiv Slavs and Tatars vyplňují mezeru mezi teorií a uměleckou praxí. Jsou zároveň permanentními výzkumníky a cestovateli, kteří spojují několik disciplín od performance k intervencím ve veřejném prostoru a vizuálnímu umění. Jejich práce zahrnuje ve svém procesu výzkum i akt. Nereprezentují dočasnou a iluzivní událost, ale prezentují tuto událost jako umění. Ačkoliv považují historii za sérii událostí, nutně to neznamená, že by ji vytvářeli. Spíše se soustředí na dynamiku toho, jak je historie a geografie zobrazována a psána. Zatímco alokují geopolitická vyprávění se kterými pracují, zároveň pokračují v mediaci významů a jejich pozměňování. Projekt Nepřetržité rozhovory se zajímá o koncept umělecké geografie, která prezentuje subjekt/objekt a proces jeho formování ve vztahu ke specifické lokalitě a jejím rozdílným parametrům. Variující spojování rozdílů dovoluje současnou existenci různých úhlů pohledu a prezentuje variabilitu existujících vektorů a aktivit. Pojato jako umělecká praxe poté vytváří bohaté možnosti aktivně artikulovat a vyjednávat o pozicích sounáležitosti i nepatřičnosti vzhledem k určitému místu a jeho historii. Je to rozlehlá praxe nikdy nekončících konverzací, která iniciátorům, účastníkům a divákům umožňuje najít si své místo ve vztahu k ostatním.


Pohled do expozice
Pohled do expozice
Pohled do expozice
Pohled do expozice
Slavs and Tatars / Pomozte milici, banner
Slavs and Tatars / Pomozte milici, banner
Janek Simon / Bez názvu Čínská kalkulačka, 2006
Janek Simon / Bez názvu Čínská kalkulačka, 2006
Dřevěný model, kalkulačka, text