ZÁVISLÍ POZOROVATELÉ: Kurátorky: Zuzana Štefková, Klára Žaludová

05/09/2012 - 28/10/2012

Vernisáž: 05/09/2012

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Artists: Eva Jiřička, Dora Kenderová, Karíma Al-Mukhtarová, Jan Pfeiffer, Pavel Sterec & Vasil Artamonov, Richard Wiesner

Kurátorky: Zuzana Štefková, Klára Žaludová

 

Projekt "Závislí pozorovatelé" vychází z představy, že pozorování není a nemůže být nikdy zcela nezávislé, ukazuje podoby zaujaté pozornosti a závislost klade jako nevyhnutelnou podmínku vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným. Jednotlivá díla testují formy participace na pozorovaném a zdůrazňují aktivní pozici pozorovatele. Ta může být motivovaná osobní zaangažovaností nebo pouze odrážet přesvědčení, že už samotné pozorování mění pozorovaný děj.