Štěpánka Sigmundová: Museum

8. 2. 2018 - 17. 3. 2019

Vernisáž: 8. 2. 2018 18:00

Kurátor: Caroline Krzyszton

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8Pro Štěpánku Sigmundovou je akt archivování a vytváření “externí paměti” jedním z jejích nejzákladnějších vyjadřovacích prostředků. Prozkoumává metody muzeologie, dekonstruuje a rekonstruuje instituci muzea jako takového. Přivlastňuje si klasickou muzeologii a komponuje své práce a 
výstavy s nelineárním, abstraktním, fiktivním či dokumentárním formátem vyprávění. Její externalizovaná paměť se dotýká jejího bytí a osobních prožitků, života na planetě Zemi i mimo ní.