Kryštof Strejc: Guči Tuning

29. 3. - 5. 5. 2019

Vernisáž: 28. 3, 18:00

Kurator: Viktor Čech

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 


Obrazy a monumentální kresby Kryštofa Strejce (*1994) se často pohybují přes hranice svého média. Vrstvené vztahy si v nich často nejen pohrávají se specifickou vizuální estetikou současné vypjaté společenské atmosféry, ale díky vzájemnému materiálovému napětí jsou i její sugestivní parafrází. Naopak jeho kresby jako celek pronikají i do třetího rozměru v rámci objektových instalací. Jejich ikonografie rovněž parafrázuje onu až nečekaně jemnou hranici mezi současnou life-stylovou módou a politickou situací. Vše prostupující výrazná barevnost jeho děl pro nás také může být jak z expresivní tradice vycházejícím apelem, tak trefným komentářem, strhávajícím roušku nevinnosti ze vzájemných vztahů politického, stylového a módního.