Rafal Milach: REFUSAL

20. 9. - 20.10. 2019

Vernisáž: 20. 9.

Kurátor: Adam Mazur

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Výstava je součástí Fotograf Festivalu 2019, Archeologie euforie: 1985–1995.

 

V roce 1971 vysílala sovětská televize vědecký program, který představil mechanismy umožňující účinnou manipulaci s lidským vědomím. Do studia pozvali mladé lidi, které podrobili experimentům. Cílem pokusů bylo divákům ukázat, do jaké míry naše vnímání reality ovlivňuje sugesce a konformismus, které vylučují i ta nejzjevnější fakta.

I bez nadsázky bychom mohli říct, že program odhalil, i když nepřímo, postupy, které sovětské úřady používaly dnes a denně. Podvratného potenciálu tohoto díla práce si tehdy nikdo nevšiml… propagandistická prorežimní televize téma prezentovala bez jakýchkoli souvislostí se skutečnou podstatou zajímavých vědeckých faktů.

Současné autokracie, zejména ty v postsovětském regionu, velmi úspěšně přijaly techniky kolektivního řízení vědomí svých občanů. Zřizují gigantické laboratoře, ve kterých vzniká vzorový model struktury společnosti, a to bez ohledu na důsledky.

„Odmítnutí“ je pokusem o vizuální prezentaci různých systémů kontroly a vyvíjení tlaku. Proces formátování a posouvání významů a vytváření nových ideologií je vepsán do nevinných gest i osvědčených sociálně technických postupů. Intenzita, rozsah a metody se liší v závislosti na regionu, ale všechny slouží konkrétní utopické vizi vnucované státním aparátem.
Jediným případem narušení, který zmíněným modelem mírně otřásl, byl malý kolchoz Krejvancy v Bělorusku, kde místní úderník, oráč jménem Valerij, odmítl navzdory výslovným pokynům nadřízených s fotografem spolupracovat.

 

----

 

« Rafał Milach je významný umělec. Někteří jej označují za autora, který využívá fotografii. A fotografii využívá k tomu, aby si stěžoval na okolní svět. Nač si ale může takto úspěšný člověk v dnešním světě stěžovat? Rafała Milacha frustruje a zároveň přitahuje směr, kterým se ubírají kraje bývalého sovětského bloku. Ten je však jen zlomkem krajiny, v níž máme tu čest na počátku 21. století setrvávat. Z této skutečnosti vychází i typický akcelerační přístup k fotografii, který je založen na přítomnosti na mnoha místech, výstavách, účasti v publikacích a soutěžích. Dílo Rafała Milacha se z tohoto přesycení vymyká svou kvalitou, stejně jako věcnou hloubkou, péčí o formální podobu, kompozicí, grafickými návrhy a koncepcemi výstav. K nejdůležitějším Milachovým sériím patří Odmowa / Refusal (Odmítnutí). Jde o projekt, který obsahuje objekty, fotografie, kresby a filmy, jež autor rozvíjí od roku 2011 a zatím jej neplánuje ukončit. Středobodem pozornosti nejnovější kapitoly projektu Odmowa je Česko. Rafał Milach se totiž rozhodl zevrubně prozkoumat rituály českých sokolských organizací. To, že se projekt odehrává právě v Česku je sice důležité, ale nikoli nejzásadnější. Autora totiž zajímá masové formátování lidské bytosti jako takové. Občas to připomíná uměleckou performanci, zatímco jindy zase totalitní mocenské rituály.

Výstava v Karlin Studios je součástí oslav 30. výročí znovunabytí svobody. V tomto kontextu ji lze interpretovat buď jako jistou výstrahu nebo snad jako pouhé účastné pozorování společnosti. Vždy lze přece účast v oslavách odmítnout. »

Adam Mazur