Sári Ember: Glorious times

13. 12. 2019 – 9. 2. 2020

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8V rámci samostatné výstavy v Karlin Studios prezentuje Sári Ember instalaci, tvořenou sérií prací v mramoru. Vedena svým zájmem o žánr klasického portrétu, redukuje ve tvarech objektů obličejové rysy až na samotnou hranici možného rozpoznání. 
Při práci s materiály se silnou symbolickou hodnotou a citováním ze široké škály odkazů, využívá narativní kapacitu uspořádání jednotlivých objektů. Instalace nabízí interpretace paralelních příběhů ze vzpomínek, tradic a rituálů. Díla Sári Ember vycházejí z osobních a kolektivních příběhů a jejich cílem je vznést otázky po naší závislosti na rolích, idolech a objektech spojených s minulostí. 

Výstavu láskavě podpořili: Leopold Bloom Award and Maurice Ward Art Handling.