India Ray: I stalk youu

7.3.2020. - 12. 4. 2020

Opening 6. 3. 2020, 18:00

Kurátor / curator: Lukas Hofmann

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8


Většinu výstupů běloruské fotografky Iryny Drahun (India Ray) postřehneme v manickém sledu stories na Instagramu. V takovém virtuálním prostředí, s mobilem v ruce, pracuje Irina nejvíce intuitivně. V rámci svých snah nazývaných #istalkyouu dokumentuje lidské bytosti, jejichž gesta a chování vyšinují z všudypřítomné post-totalitní normativity. S ohromným množstvím voyeurského zájmu o nenápadné reflexy a automatické rituály a s notnou dávkou drzosti hledá sebemenší záblesky výjimečnosti v pražských ulicích.

Její práce samotná nastoluje otázku etiky zaznamenávání těchto někdy marginalizovaných skupin. Projekt tedy bude i analyzovat, kde je hranice mezi ironií a postironií, obdivem a výsměchem.