FXF: Můj pohled, tvůj obraz

14. 10. - 6. 12. 2020

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

 

Umělci: ​Alžběta Bačíková, Pavel Hečko, Kristin Loschert, Gundula Schulze-Eldowy, Shelly Silver, Gabriele Stötzer


Kurátorky: Stephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza Rudolf

 

FOTOGRAF FESTIVAL 2020: Nerovný terén

 

Vizualizace intimních setkání: Co hledám u objektu svého portrétu? A co způsob jeho zachycení vypovídá o mé osobě? Shelly Silver ve své video eseji zachycující proces fotografování intimních momentů ukazuje oko fotoaparátu jako prostředníka mezi umělcovou touhou po „druhém“ a získáním kontroly nad výsledným obrazem. V cyklu zdvojovaných portrétů fotograf Pavel Hečko synchronizuje svou představu portrétovaných s jejich vlastní sebe-percepcí; prostřednictvím pózy pak nechává portrét komunikovat s jeho
divákem. Při fotografování mladého muže Winfrieda převlečeného jako drag queen umělkyně Gabriele Stötzer pocítila k portrétovanému určitou spřízněnost, neboť stejně jako ona, byl autoritami tehdejší NDR považován za „závadového,“ čímž se stal i snadněji ovlivnitelným. Jak Stötzer později zjistila, donášel na ni příslušníkům východoněmecké tajné služby Stasi.
Série fotografií Kristin Loschert vznikla z její touhy zachytit obraz jistého mladého muže. Způsob jejich prezentace v nepřehledných štosech materiálu poukazuje na nedostatečnost samotného portrétování. Nerovný vztah mezi umělcem a jeho modelem je předmětem dokumentárního filmu umělkyně Gunduly Schulze Eldowy, ve kterém uveřejňuje konverzace se svou dlouholetou modelkou Tamerlan, které vedly při svých setkáních v průběhu několika let. Zatímco slyšíme o mnoho mladší umělkyni porovnávat své vlastní zkušenosti se zkušenostmi portrétované, odkrývá se nám obraz Tamerlanina nesrovnatelného utrpení. Otázka nerovného přístupu k uměleckému dílu dovedla Alžbětu Bačíkovou k experimentování s audiovizuálními formami s cílem upozornit na odlišné možnosti a způsoby vnímání jeho jednotlivých složek. Její audiovizuální instalace vykresluje inscenovaná setkání dvou osob – jedné se zrakovým a druhé se sluchovým postižením – která překonávají zdánlivou nekompatibilitu. Rozdělením nahrávky na vizuální a zvukovou část umělkyně představuje alternativní narativ pro individualizovaný prožitek záznamu, který nepodléhá tradiční audiovizuální synchronizaci konvenčního filmu. Otázkou tedy není pouze ​co hledáme (jak se táže Silver), ale také jakými prostředky, pro koho, nebo bez ohledu na koho a zda jsme schopni a ochotni toto ​co​předat.