ZPĚTNÁ DRÁHA MERKURU: Kurátoři: Zeljka Himbele, William Heath

Umělci: Brian Alfred, Karina Aguilera Skvirsky, Aline Bouvy & John Gillis, Eteam, Cliff Evans, Jan Nálevka, Noah Spidermen & Scott Gelber


Kurátoři: Zeljka Himbele, William Heath

 

Od 17/07/2013 do 11/08/2013


Název výstavy referuje k specifické optické iluzi nazývané zpětná dráha Merkuru. Třikrát nebo čtyřikrát ročně se planeta Merkur při pohledu ze země zdá pohybovat v protisměru k ostatním planetám obíhajícím Slunce. V populární astrologii označuje zpětná dráha Merkuru období, kdy se události a lidé vyvazují ze svých obyvklých drah, období, které signalizuje potřebu reflexe a revize našich životů. Je tak časem odklánění se od minulosti a vydávání se novým nebezpečným směrem. Cyklus Merkuru byl považován za příčinu zásadních změn ve směřování společnosti a i dnes nám tak dává možnost stát se jinými lidmi, a vyvolat obecné kritické povědomí, které by mohlo být prvním krokem směrem k radikální změně.

Zúčastnění umělci přetvářejí původní materiál televize, filmu, webu, novin, bulváru a módních časopisů množstvím estetických přístupů a technik montáže, které nabízejí reflexi vůči naší masovými médii saturované kultuře a nejisté budoucnosti. Materialita animace samotné umožňuje zploštění, kolážování, redukci a abstrakci apropriovaného materiálu, která tak umožňuje absurditě současného života vyvstát najednou jasněji a zřetelněji. Všechny práce poté vibrují jakýmsi kolektivním pocitem úzkosti, druhem úzkostné energie, která po nás požaduje požaduje, abychom zvážili současné dráhy a strategie, u kterých jsme dovolili, aby pro nás byly vybrány. Díla se potýkají s komplexními problémy obklopujícími kulturu spektáklu, exces konzumu, vztahy obchodu a moci v éře globalizace a vzájemného propojení světa a odhalují tak zároveň fascinaci umělců tak jejich kritiku kultury, společnosti a politiky. 


Partner projektu: M2 Real Estate 

Mediální partneři: Artmap , Artyčok.tv , Radio 1, Prague Galleries , Radio Wave, Protišedi .cz 

Výstavu podpořili: Ministerstvo kultury Chorvatské republiky