REALITA JE TVÁRNÁ: Kurátorka: Helena Musilová

30/10/2013 - 02/11/2013

Vernisáž: 30/10/2013

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Umělci: Dominik Hejtmánek, Marcel Stecker, Richard Janeček, Urška Savič, Martin Atanasov, Michal Adamovský, Tereza Havlínková, Johana Novotná, Nina Šperanda, Nina Schacht, Michal Czanderle, Nikola Ivanov, Ludmila Kadlecová, Nina Bak, María Elínardóttir, Irena Zacharova 

Kurátorka: Helena Musilová

 

Reflexe změn ve vnímané realitě demonstrovaná prostřednictvím média technického obrazu je jedním z aspektů této výstavy. Technický obraz - fotografie a video záznam - v sobě nesou předpoklad toho, že zobrazují věci a události, které skutečně existují nebo se staly. Přistupujeme k nim tedy obecně spíše jako ke svědectví než ke smyslovému vnímání. Projekt "Realita je tvárná" upřednostňuje smyslové vnímání a aspekt svědectví staví do pozadí.

 

Vystavují studenti Katedry fotografie FAMU.

Marcel Stecker / La Situation est compliquée [Situace je složitá], 2012-2013
Marcel Stecker / La Situation est compliquée [Situace je složitá], 2012-2013
instalace, fotografie
Tereza Havlikova / We are made on such stuff dreams are made on, 2013
Tereza Havlikova / We are made on such stuff dreams are made on, 2013
Instalace (barevná fotografi e a cernobílý tisk)